dr n. med. Agata Błaszczyk

Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem okulistycznym. Od 22 lat pracuje jako Starszy Asystent w Oddziale Chorób Oczu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, przeprowadzaniu operacji zaćmy oraz operacji przeciwjaskrowych. Zajmuje się również badaniem i leczeniem wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), iniekcjami doszklistkowymi preparatami antyVEGF.

Jako ceniony specjalista często bierze udział w licznych konferencjach cyklicznych : zjazdy krajowe i zagraniczne (AAO, ESCRS). Posiada członkostwo Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistycznej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.