dr n. med. Bartosz Fabijańczyk

Okulista

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej oraz okulistyki na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 20 lat pracuje jako specjalista na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Zajmuje się leczeniem AMD. W czasie swoje dotychczasowej kariery wykonał ponad 6000 zabiegów usunięcia zaćmy techniką fakoemulsyfikacji wraz z wszczepieniem sztucznej soczewki, 250 zabiegów w odwarstwieniu siatkówki, 200 trabekulektomii oraz 400 zabiegów usunięcia zaćmy (głównie ECCE)

Swoją wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjologii oraz chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej pogłębiał podczas wielu staży oraz szkoleń zagranicznych m.in. we Francji, Wielka Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii czy Nigerii. Ponadto był uczestnikiem w międzynarodowych zjazdach okulistycznych (ESCRS – zjazdy w Europie, EVRS – zjazdy w Europie, WOC – zjazd w Japonii). 


Autor wielu specjalistycznych publikacji naukowych:

1. „Pourazowe pęknięcia gałki ocznej – patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie i rokowanie” – Lek. Wojsk. 2002; 78(4): 258-260

2. „Rokowanie i następstwa tępych urazów gałki ocznej ze szczególnym uwzględnieniem urazów zamkniętych” – rozprawa doktorska (Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, 17.09.2002)

3. „Przyczyny i leczenie pourazowego krwawienia do komory przedniej oka (krwistka)” – Lekarz Wojskowy – Lek. Wojsk. 2003; 79(1): 70-73

4. „Tępe zamknięte urazy gałki ocznej – następstwa i powikłania” – Lek. Wojsk. 2003; 79(2): 117-120

5. „Uraz oczodołu bez zranienia gałki ocznej zadany nożem rzeźniczym” – Klin. Oczna 2004; 106 (4-5): 664-665

6. „Porównanie wyników leczenia jaskry z zamykającym się kątem przesączania za pomocą irydotomii laserowej u chorych rasy kaukaskiej oraz Latynosów” – Klin. Oczna 2005, 107 (1-3): 39-40

7. „Rola biomikroskopii ultrasonograficznej w diagnostyce i leczeniu jaskry” – Klin. Oczna 2005, 107 (4-6)

8. Udział w projekcie badawczym Central Corneal Thickness Variability in Glaucoma (New York Eye and Ear Infirmary, USA).