Badanie pola widzenia to bezinwazyjna kontrola okulistyczna sprawdzająca w jakim stopniu zdolni jesteśmy bez poruszania źrenicą dostrzegać obraz znajdujący się coraz dalej po boku. Inaczej badanie to jest nazywane perymetrią. Okulista weryfikuje nasz zakres widzenia przypadający na poszczególne oko, określając tak zwane pole widzenia.

Badanie pola widzenia jest częścią każdego badania okulistycznego. Lekarz okulista sprawdza zakres pola widzenia. Jeśli jakiś aspekt budzi jego wątpliwości, badanie jest powtarzane albo pacjent kierowany jest na dalsza diagnostykę. Badanie takie może wykryć rozpoczynającą się jaskrę.

Warto umówić się na wizytę już teraz. Zapraszamy do naszych salonów w Łodzi, Zgierzu i Głownie.

Jak wygląda badanie pola widzenia?

Każde badanie pola widzenia powinno być poprzedzone diagnozą ostrości widzenia. Na podstawie dioptrii pacjenta dopasowywany jest obraz tak aby ogniwo jego promieni skupiało się dokładnie na siatkówce. Na samym początku jesteśmy proszony o ustawienie nieruchomo głowy na urządzeniu o nazywającym się polomierzem. To właśnie on będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie badania od początku do końca komputeryzując otrzymane wartości. Okulista zasłania niebadane oko specjalną nakładką lub prosi pacjenta o zamknięcie, aby nie zaburzało weryfikowania pola przypadającego na to badanie. 

Prawidłowe wyniki badania

Od strony centralnej w kierunku skroni pole widzenia u zdrowej osoby wynosi jakieś 80-100 stopni. 60 stopni jest w zakresie do strony nosa. Jeśli chodzi o poprawne wyniki w innych wypadkach to: góra – 40 stopni, a dół – mniej więcej 60.