fbpx

PD to inaczej „rozstaw źrenic”. Wyrażany jest w milimetrach. Podanie wartości PD jest niezbędne przy montażu szkieł korekcyjnych. Zazwyczaj pomiaru rozstawu źrenic dokonuje lekarz okulista, a wartość ta podawana jest na recepcie. Jeśli jednak z jakiś względów takiej wartości nie podano, można dokonać pomiaru bez udziału specjalisty. Potrzebne do tego będą dwie osoby oraz linijka.

Zasady, jakie obowiązują podczas pomiaru rozstawu źrenic:

W przypadku dali, przyłóż linijkę do twarzy i patrz w dal (nie w twarz osoby mierzącej, ale za nią). Druga osoba w tym czasie mierzy linijką odległość między źrenicami.

W przypadku bliży, przyłóż linijkę do swojej twarzy i patrz w twarz osoby dokonującej pomiaru. W tym czasie druga osoba powinna dokonać odczytać twoją wartość PD.