Co to jest rozstaw źrenic, czyli PD?

PD to inaczej „rozstaw źrenic”. Wartość ta jest wyrażana w milimetrach. Podanie wartości PD jest niezbędne podczas zamawiania szkieł korekcyjnych. 

Zazwyczaj pomiaru rozstawu źrenic dokonuje lekarz okulista, a wartość ta podawana jest na recepcie. Jeśli jednak z jakiś względów takiej wartości nie podano, można dokonać pomiaru bez udziału specjalisty. Potrzebne do tego będą dwie osoby oraz linijka.

Jak mierzyć rozstaw źrenic?

W prosty sposób można zmierzyć rozstaw źrenic w warunkach domowych.  Będzie do tego potrzebna jednak obecność drugiej osoby oraz podstawowa miarka-linijka.

Przystępując do pomiaru wartości PD należy stanąć obunóż na podłodze i patrzeć przed siebie:

  • W przypadku dali – przyłóż linijkę do twarzy i patrz w dal (nie w twarz osoby mierzącej, ale za nią). Druga osoba w tym czasie mierzy linijką odległość między źrenicami.
  • W przypadku bliży – przyłóż linijkę do swojej twarzy i patrz w twarz osoby dokonującej pomiaru. W tym czasie druga osoba powinna dokonać odczytać twoją wartość PD.