fbpx

Wada wzroku to niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki. Wyróżniamy dwie podstawowe wady wzroku:

Krótkowzroczność 

– obraz zogniskowany jest przed siatkówką

Dalekowzroczność

– (nadwzroczność) obraz ogniskuje się za siatkówką

W przypadku krótkowzroczności przedmioty oddalone widziane są nieostro, ponieważ promienie świetlne przecinają się przed siatkówką. Krótkowidz mruży oczy, aby lepiej zobaczyć dane rzeczy. Nie bez przyczyny opisywana dolegliwość określana bywa mianem mitopii. Wspomniane określenie pochodzi z języka greckiego (myopia) i oznacza ni mniej, ni więcej jak tylko… „mrużyć”. W celu poprawy widzenia stosuje się szkła minusowe.

Dalekowzroczność to druga, najczęściej spotykana wada refrakcyjna oka ludzkiego. W tym przypadku promienie świetle skupiają się za siatkówką. Obraz widziany z daleka jest dość ostry, ale przedmioty widziane z bliska są nieostre. W celu korekcji wady stosowane są szkła plusowe. Często wraz z wiekiem – wskutek twardnienia siatkówki – obserwowany jest postęp nadwzroczności. Jeśli zatem ktoś jest krótkowidzem, jego wada może zostać w ten sposób skompensowana lub całkowicie zniwelowana.

Trzecią dość często występującą wadą wzroku jest astygmatyzm, powstający wskutek nieprawidłowego kształtu rogówki. To właśnie ona powoduje zaburzone skupianie świata na siatkówce. Efektem astygmatyzmu jest niewyraźne widzenie w niektórych obszarach pola widzenia, niezależnie od tego jak daleko znajduje się widzący w stosunku do obserwowanego przedmiotu.

O ile mały astygmatyzm nie wywołuje większych dolegliwości, o tyle w przypadku większej wady może powodować bóle głowy i poczucie dyskomfortu. Korekcji wady dokuje się za pomocą okularów ze szkłami cylindrycznymi lub soczewek kontaktowych.

Zez – wada wzroku spowodowana osłabieniem mięśni ocznych, objawiająca się zmianą kata patrzenia jednego oka względem drugiego. Leczenie zeza może odbywać się za pomocą okularów, ćwiczeń oka bądź też chirurgicznie. Zez może prowadzić do powstania zespołu „oka leniwego” (amblyopia) czyli osłabienia zdolności widzenia w jednym oku, które leczy się zazwyczaj poprzez zasłanianie oka silniejszego, w celu zmuszenia słabszego do intensywniejszej pracy.