Wady wzroku to niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki. Po prostu gorzej widzimy. Najczęściej właśnie z tym problemem zwracamy się do okulisty. 

Według danych, szacuje się że 80% z nas posiada choć niewielką wadę wzroku. Dotyczy to zarówno dzieci, dorosłych jak i osoby starsze. Wiek nie ma tu znaczenia, nie zawsze wymaga ona jednak stosowania korekcji okularowej.

W salonach Italooptica można przebadać wzrok i uzyskać fachową poradę. 

Jakie są wady wzroku?

Krótkowzroczność

W przypadku krótkowzroczności przedmioty oddalone widziane są nieostro, ponieważ promienie świetlne przecinają się przed siatkówką. Krótkowidz mruży oczy, aby lepiej zobaczyć dane rzeczy. Nie bez przyczyny opisywana dolegliwość określana bywa mianem mitopii. Wspomniane określenie pochodzi z języka greckiego i oznacza ni mniej, ni więcej jak tylko… „mrużyć”. W celu poprawy widzenia stosuje się szkła minusowe.

Dalekowzroczność

Dalekowzroczność to druga, najczęściej spotykana wada refrakcyjna oka ludzkiego. W tym przypadku promienie świetle skupiają się za siatkówką. Obraz widziany z daleka jest dość ostry, ale przedmioty widziane z bliska są nieostre. W celu korekcji wady stosowane są szkła plusowe. Często wraz z wiekiem – wskutek twardnienia siatkówki – obserwowany jest postęp nadwzroczności. Jeśli zatem ktoś jest krótkowidzem, jego wada może zostać w ten sposób skompensowana lub całkowicie zniwelowana.

Astygmatyzm

Trzecią dość często występującą wadą wzroku jest astygmatyzm, powstający wskutek nieprawidłowego kształtu rogówki. To właśnie ona powoduje zaburzone skupianie świata na siatkówce. Efektem astygmatyzmu jest niewyraźne widzenie w niektórych obszarach pola widzenia, niezależnie od tego jak daleko znajduje się widzący w stosunku do obserwowanego przedmiotu.

O ile mały astygmatyzm nie wywołuje większych dolegliwości, o tyle w przypadku większej wady może powodować bóle głowy i poczucie dyskomfortu. Korekcji wady dokuje się za pomocą okularów ze szkłami cylindrycznymi lub soczewek kontaktowych.

Zez

Zez – wada wzroku spowodowana osłabieniem mięśni ocznych, objawiająca się zmianą kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Leczenie zeza może odbywać się za pomocą okularów, ćwiczeń oka bądź też chirurgicznie. Zez może prowadzić do powstania zespołu „oka leniwego” (amblyopia) czyli osłabienia zdolności widzenia w jednym oku, które leczy się zazwyczaj poprzez zasłanianie oka silniejszego, w celu zmuszenia słabszego do intensywniejszej pracy.

Daltonizm

Ślepota barw, jaką jest daltonizm, polega na braku rozróżniania barw zielonej i czerwonej. Daltonizm może być wrodzony lub nabyty. Częściej zapadają na niego mężczyźni. Daltonizm może się pojawić np. w wyniku wypadku, podczas którego uszkodzeniu uległa siatkówka lub nerw wzrokowy. Może także wystąpić jako efekt uboczny podczas przyjmowania niektórych leków.

Starowzroczność (prezbiopia)

Starowzroczność, inaczej prezbiopia, to przypadłość ludzi po 40 – stym roku życia, kiedy jako naturalny proces starzenia się gałki ocznej, oko traci swoje właściwości akomodacyjne i potrzebujemy „długiej ręki”, aby zobaczyć coś wyraźnie z bliska. 

Różnowzroczność (anizometropia)

Różnowzroczność (animezotropia) objawia się dużym zróżnicowaniem wady wzroku pomiędzy gałkami ocznymi. Oznacza to, że każda gałka oczna posiada inna wadę. Przyczyną takiej wady oprócz czynników genetycznych może być przebyta operacja gałki ocznej, np. na zaćmę.