Zwrot za okulary od pracodawcy

Pracodawca odpowiada za zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych i higienicznych, warunków pracy w swoim zakładzie. Co więcej, zgodnie z przepisami  rozporządzenia zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań jednoznacznie wskazują na potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Bez względu na to jaki mamy staż pracy, możemy ubiegać się u pracodawcy o dofinansowanie okularów. Dokładnie kto i w przypadku wykonywania jakiej pracy, może starać się o zwrot za okulary – definiuje Kodeks Pracy. W poniższym wpisie podpowiadamy, dokładnie na jakich zasadach jest to możliwe. 

Komu przysługuje zwrot?

Kodek Pracy jasno określa, że o dofinansowanie o  okulary mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Jednocześnie pracownicy Ci w trakcie swojej pracy korzystają regularnie z monitora – co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to minimum 4 godziny dziennie. Osoby które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy na zlecenie, lub prowadzące własną działalność gospodarczą – posiadają takie same uprawnienia w tym względzie. Warunkiem koniecznym uzyskania refundacji na okulary, jest otrzymanie od pracodawcy skierowania na przeprowadzenie profilaktycznych badań. Refundacji podlegają pracownicy wykonujący pracę z użyciem monitorów ekranowych, w tym również laptopów oraz notebooków.

Jak uzyskać refundację?

Dofinansowanie można otrzymać jedynie na podstawie wyników pracowniczych badań profilaktycznych, tj. okresowych, kontrolnych lub wstępnych. W celu uzyskania refundacji za okulary a tym samym zwrotu kosztów ich zakupu, należy dostarczyć do pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które jednoznacznie wskazuje konieczność korzystania z okularów w trakcie wykonywania danej pracy. Dowodem potrzebnym do refundacji będzie faktura za zakup okularów, a także wniosek o dofinansowaniu poniesionych kosztów. Jest to niezbędna procedura na podstawie której pracodawca ma prawo zwrócić kwotę za wybrane okulary.

Zwrot za okulary dla pracownika - ile wynosi dofinansowanie?

Odnośnie kwoty jaką pracodawca przekazuje na dofinansowanie na okulary – są to wewnętrzna ustalenia zakładu pracy. Ustalenia te dokładnie reguluje w regulaminie pracodawcy czy kwota dofinansowania to 200, 300 a może 500 zł. Musimy również dowiedzieć się dokładnie czy dofinansowanie pokrywa szkła z oprawami, czy też same szkła lub jedynie tylko oprawy okularowe. Warto  zapoznać się z dokumentem, który reguluje wszystkie kwestie związane z zasadami zwrotów. Należy jednak pamiętać, że to lekarz decyduje o wymianie okularów. Jeżeli stwierdzi on w orzeczeniu lekarskim, że pracownikowi w związku z pracą pogorszył się wzrok, pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi kwotę jaka wiązała się z wymianą szkieł

Jak często można starać się o zwrot?

Nie istnieją przepisy które określają te kwestie. Jest to zależne od woli pracodawcy, który w swoim regulaminie jasno opowiada się za częstotliwością dofinansowania okularów. W sytuacji gdy lekarz, stwierdzi, że w przypadku danej osoby pracującej kontrola wzroku powinna być wykonywana częściej,  pracownik ma do tego, i tym samym również refundacja okularów może być wykonywana częściej.

Zwrot od pracodawcy za zakup szkieł kontaktowych

Pracodawca jest zobowiązany na określonych zasadach do refundacji zakupu okularów. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku soczewek okularowych. Aby była możliwość zwrotu od pracodawcy za zakup kontaktowych szkieł, lekarz musi stwierdzić, że pracownik powinien wykonywać pracę w soczewkach.

Zwrot za okulary w pracy - salony Italooptica

W naszych salonach Italooptica można wykonać kompleksowe badanie wzroku. Badanie wykonywanie jest przez cenionych specjalistów – okulistów. Pomagamy wybrać oprawy okularowe, idealnie pasujące do danego typu twarzy. Zapewniamy bardzo szeroki wybór i profesjonalne doradztwo.

To również może Cię zainteresować